Vrijheidslaan 21-2 | 1079 KB Amsterdam | [020] 400 40 81 | info@8-13.nl

Platform 31 | Jaar van de Ruimte

Ruimte De wording van nieuw Nederland | Boek | website

ter gelegenheid van het Jaar van de Ruimte

Ontwerp | Lay-out

 

Tekst Theo Baart | Hans Tijl

Fotografie Theo Baart