Vrijheidslaan 21-2 | 1079 KB Amsterdam | [020] 400 40 81 | info@8-13.nl

DHV

De stad vernieuwt 25 visies op stedelijke vernieuwing

Omvang 120 pagina's

Ontwerp | Art-direction | Lay-out

 

Tekst Studio Platz [Kees de Graaf]

Fotografie Theo Baart | Nout Steenkamp

Illustraties 8-13 [Judith Vulkers]

Bekijk De stad vernieuwt online